top of page
  • Writer's pictureiBounceBack

Een Rotterdamse in Den Haag...

Ga jij makkelijk veranderingen aan in je leven of kost het jou wat meer moeite om veranderingen aan te gaan en er daarna mee om te gaan?


Ik heb afgelopen paar jaar best veel veranderingen gehad in mijn leven . Een daarvan is dat ik in een jaar tijd twee keer ben verhuisd naar andere plaatsen en net voor de kerst met mijn vriend ben neergedaald in een heerlijk huis in Den Haag. Ik heb het erg naar mijn zin, vind de mensen hartelijk, wordt nog weinig aangesproken op mijn Rotterdamse tongval en toch mis ik Leiderdorp. Wie had ooit gedacht dat ik als stadsmeisje Leiderdorp zou missen? De reden hiervoor is volgens mij dat ik de routine mis die ik daar had en hier aan het opbouwen ben.


Wij hebben allemaal routines die verandering moeilijker kunnen maken. Een routine is vertrouwd en biedt houvast. Het kost moeite en lef om deze te doorbreken en iets nieuws op te bouwen. Wil je dus iets veranderen in je leven van meer bewegen of gezonder eten tot een verandering van baan dan zal je je routine moeten durven doorbreken.


Een paar tips om een begin te maken tot een verandering:

  • Focus je op een gewenste verandering en wil niet teveel tegelijk

  • Schrijf op waarom je deze verandering wilt en wat je doel is en als het goed voelt maak een realistische timeline

  • Bepaal van wie je hulp nodig hebt om je verandering te bewerkstelligen

  • Spreek je wens uit naar anderen (en naar het universum)

  • Begin met het uitvoeren van 1 concreet actiepunt. Kleine stappen hebben vaak al grote impact en stimuleren jou om niet op te geven.

Voor het strategiseren van de volgende stap in je carrière of leven op basis van wie jij bent en advies op het gebied van vitaliteit, talenten, stijl & kleur merlijn@ibounceback.nl


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Zij kwam mijn studio binnen en ging zitten. Zij die al veel bereikt heeft in het zakenleven en in de bloei van haar leven is. Zij die weet waar ze het over heeft. Zij die mooie kleding draagt. En toch

Ik voel mij bevoorrecht dat ik regelmatig koffie- en eetafspraken heb met oud collega’s van de 3 banken waar ik gewerkt heb. Het hebben van een gezamenlijk verleden schept een band. Los van het feit d

bottom of page